top bottom Vzorkovnik fariebVelkostna tabulkaKatalog

Chronológia

1965 na ustanovujúcej schôdzi delegátov v Bratislave, konanej dňa 25.6. vzniklo výrobné družstvo „Úsvit“, ktorého súčasťou bola neskôr aj prevádzka v Dunajskej Strede ako v.d.i.. Súčasťou Úsvit v.d. bola až do 21.11.1990.
   
1990 prevádzka v Dunajskej Strede sa dňom 22.11. oddelila od výrobného družstva „Úsvit“ a pod vlastným názvom Dunatex v.d.i. sa začala prezentovať na trhu v oblasti výroby pracovných odevov. Činnosť výrobného družstva invalidov a neskôr už len výrobného družstva trvala až do 8.11.2005 kde potom dochádza k jeho transformácii na akciovú spoločnosť.
   
1991 Federálne zhromaždenie ČSFR pripravilo zákon 92/1991 o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý spustil privatizačný proces.
   
1998 od tohto roku stratilo charakter družstva invalidov, čo bolo dôsledkom zmeny legislatívy, ale aj neustále sa zvyšujúcich pracovných nárokov
   
2001 bolo vytvorené chránené pracovisko s účinnosťou od 1.11. s počtom pracovníkov 35, s priemerným vekom 45 rokov.
   
2005 Dunatex v.d. sa dňa 9.11. pretransformovalo na akciovú spoločnosť Dunatex a.s.