top bottom Vzorkovnik fariebVelkostna tabulkaKatalog

Vzorkovník farieb

Pre 100 % bavlnu

Dunatex - pracovné a ochranné odevy

 

Pre zmes bavlny a polyesteru (PES):

Dunatex - pracovné a ochranné odevy